Profil

GEOLA, s.r.o. poskytuje geodetické a kartografické služby najmä pre región Senica, Myjava a Skalica.

Ing. Peter Ladislav

Garantom kvality služieb je Ing. Peter Ladislav, člen Komory geodetov a kartografov, ktorý je autorizovaným geodetom v rozsahu oprávnenia podľa § 6 zákona NR SR č.215/1995 Z.z.
Poskytovaním služieb v oblasti geodézie a kartografie sa zaoberá od novembra 2001.

Ak máte záujem o služby geodetickej kancelárie GEOLA, s.r.o., neváhajte nás kontaktovať.